Her skal Obama bo

Etter en lang og hard valkamp skal Barack Obama, som den første amerikanske svarte president, flytte inn i 1600 Pennsylvania Avenue