Fengselsbrann i Chile

Flere skal være døde. Se video.