Dette har ikke skjedd siden 1962

Snø har falt på steder hvor man ikke har sett lignende på flere tiår.