Disse legene skulle få folk til å røyke mer

Reklame for tobakk som beskyttelse mot blant annet sår hals var også å se i Norge.