Veterinæren tømmer byllen - så skjer det noe utrolig