Verdens høyeste bro åpnet i Kina

Beipanjiang Bidge reduserer reisetiden med over tre timer.