Fartsidiot ser ikke hvem som står og venter i lyskrysset

Karmaen bet raskt tilbake!