Hjortens lyd skaper hysteri på nettet

Hva sier egentlig hjorten?