- Derfor er SV uenige

SV-leder Kristin Halvorsen om uenigheten rundt regjeringens innstramming av asylpolitikken.