- Kan ta livet av deg

Antallet dødlige hjerteinfarkt øker ved tap i Super Bowl viser ny forsning.