Raja frustrert over unnvikende Faremo

Abid Raja (V) likte dårlig hvordan Grete Faremo svarte på spørsmålene han stilte under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.