Fotgjenger hadde griseflaks da bilen kom skrensende