Laserpekere må leveres til politiet innen 1. juli

Har du en slik, må den leveres til politiet snarest. Fristen går ut 1. juli.