4 måneder uten hjerte

14 år gamle D’Zhana Simmons har skrevet medisinsk historie.