Her forsnakker PST-sjefen seg

Janne Kristiansen går av som PST-sjef på grunn av mulig brudd på taushetsplikten. Kristiansen fratrer med øyeblikkelig virkning.