Fant kamel under snøen

Store snømengder i Kina fører til merkelige utgravinger.