Traktor i knipe etter rygge-tabbe

Kjørte seg bom fast mellom to hus - dagar gode råd dyre.