Skifter kjønn med dataprogram

Ved universitetet i Barcelona undersøkes i hvor stor grad man kan tro en virtuell virkelighet er virkelig.