Romfolket må flytte

Mandag bestemte bydelsoverlegen i Bjerke bydel at romleiren på Årvoll må fraflyttes.