Muslimsk suksessreklame hylles for sitt budskap

– Elsk din Gud med kjærlighet, ikke terror.