WHO: Zikaviruset er en global krise

Zikaviruset er en global folkehelsekrise, slår Verdens helseorganisasjon fast.