Advarer om redkordsommer i haiangrep

Haiekspert George Burgess mener 2016 vil slå rekordåret 2015 ned i støvlene.