TV 2 felt i PFU

TV 2 får refs av pressens etiske vaktbikkje for dekningen av forskningsprosjektet hjernekirurg Per Kristian Eide ledet.