Reddet fra balkong

Folk som ønsker løver som kjæledyr er blitt et økende problem i Libanon.