Mye står på spill for Trump i november

Studiointervju med USA-kommentator Audun Tjomsland.