50 år siden denne historiske reisen

John Glenn ble den første amerikaneren i bane rundt jorda.