Oddgeir mistet alt i brannen

Oddgeir Havnen var en av flere som mistet huset i brannen i Lærdal. Se intervjuet med ham her.