Hun frykter hai aller mest

Chloe McCardel prøver å bli den første til å svømme fra Cuba til USA uten haibur eller assistanse.