Jerv går til angrep på reinsdyr

Utrolig naturvideo fra Troms viser en kamp mennesker sjelden får bevitne.