Obama vinner på krisen

Det er ikke alle som taper på finanskrisen i USA.