Her kollapser boligblokken

Ulykken i Russland skal ha skjedd på grunn av en gasseksplosjon. Se video.