Oppdager giftige gasser

Denne snegla kan overvåke om lufta du puster inn er ren.