Storm var svært skeptisk til sitt siste måltid

Havørnungen ble vettskremt av fisken far serverte dagen før take-off.