Øyeblikket etter faller den fulle mannen ned på skinnene

Julefylla kan få uheldige konsekvenser hvis man ikke passer på ...