Bli med til pavens velsignede camping-kapell

Møt campingeier Geir Aarskog.