Sjåføren med megatabbe under skrekkbrua

Bedre lykke neste gang.