Her må turistene passe seg!

Det gjelder å ikke bli overmodig eller for uoppmerksom på ferie på ukjent sted. Gjør i hvert fall ikke som disse turistene.