- Farlig bergingsarbeid

Bergingsarbeidet etter skipshavariet utenfor New Zealand byr på problemer.