Politidirektoratet presenterer sin beslutning om ny lokal organisering av politiet