Hun fanget leopardens dødskamp på film

Den utsultede leoparden har ikke sjans mot de enorme hyenene.