Lager kunst med iPaden

Japaneren Seikou Yamaoka har gått over fra tradisjonell malerkunst til teknologisk.