Full elg kollapser på veien

Noen burde få vurdert sin skjenkebevilgning.