Hyppig utløsning kan forebygge kreft

...hvis det skjer ofte nok.