Her forsvinner hele broa

83 år gamle Steuben Bridge i Ohio var for farlig til at man kunne beholde den.