Åtte ting du bør vite om blodfortynnende medisiner

Mange nordmenn bruker blodfortynnende medisiner, men ikke alle er klar over hva de bør ta hensyn til.