Fanger fisk med bare hendene

Det er nesten ikke til å tro.