Dommedagsprofet: - Jeg tok feil

21. mai ble ikke jordas undergang. Harold Camping mener likevel at enden er nær.