Moren enser ikke den løpske barnevognen

Til alt hell var det ingen barn i vogna.