Sikkerhetsvideoen som gjør at vi glemmer sikkerheten

«Hele» internett er samlet i én flyvideo. Delta Airlines.