Dette toget lar seg ikke stanse av snøkaos

Det skal mye til før det blir buss for tog I Illinois.